Kam dál:

Postup při financování koupě bytu v Brně hypotékou či jiným úvěrem.

Při jakémkoli bytovém obchodu je ideální situace jak pro prodávajícího tak pro kupujícího, když může kupující celou kupní cenu za byt uhradit hotově, tzc. cash. Ve většině případů, až v 80%, zde na Brněnsku a v Brně, kde jsou byty druhé nejdražší v republice však kupující dostatek hotovosti k dispozici nemají a většinou část kupní ceny pokrývají hypotékou či dalším úvěrem.

Jak probíhá nákup byty na hypotéku, si vysvětlíme, krok za krokem, na konkrétním příkladu z naší praxe.

V tomto případě se jednalo o byt v novostavbě v Brně, na jehož pořízení měl kupující k dispozici hotovost pokrývající 30 % ceny, zbývajících 70 % financoval úvěrem.

1. Vyřizování úvěru.

Kupující složí blokační jistinu a podepíše rezervační smlouvu. Pak si kupující začne vyřizovat úvěr. Vedle dokladů o jeho příjmech a návrhu kupní smlouvy předkládá ve spolupráci s financujícím ústavem také ocenění nemovitosti znalcem. Jakmile financující ústav obdrží veškeré doklady potřebné pro schválení úvěru, což může proběhnout do 2 týdnů, posoudí bonitu klientů a vyřídí úvěr. Pokud je vše v pořádku, úvěr je schválen, banka vyhotoví úvěrové smlouvy a zástavní smlouvy.

V našem případě proběhla tahle etapa následovně.

Po podpisu rezervační smlouvy byly bance předány potřebné podklady pro vyřízení hypotečního úvěru. Klient ve spolupráci s bankou nechal zpracovat tržní ocenění interním nebo externím znalcem banky. Právník zprostřekovatele vyhotovil návrh kupní smlouvy, kterou obě smluvní strany připomínkovaly. Banka poté schválila úvěr kupujícímu a připravila zástavní a úvěrové smlouvy k podpisu. Banka na žádost smluvních stran připravila také dohodu o správě kupní ceny. Následně byl domluven termín podpis veškeré smluvní dokumentace.

 

2.  Podpis kupní smlouvy. Podpis zástavních smluv. Dohoda o správě kupní ceny.

 

Banka si úvěr jistí zástavním právem k nemovitosti. Zástavní smlouvu předloží banka k podpisu prodávajícímu, podpis na smlouvě musí být úředně ověřen. Před samotným podpisem této smlouvy si může prodávající osobně v bance ověřit, že úvěr byl kupujícímu poskytnut. Současně se podepisuje také kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím.

 

V našem případě proběhla tahle etapa následovně.

Domluvili jsme se na společné schůzce, na které jsme se sešli se zprostředkovatelem obchodu a zároveň hypotéky (zástupce firmy Nejlepší bydlení realitní společnost s.r.o., Financier s.r.o.), prodávajícím a kupujícím. Schůzka se konala přímo v úvěrující bance 20. den  od podpisu rezervační smlouvy a byla na ní podepsána kupní smlouva, dohoda o správě kupní    ceny a zástavní smlouva. Na jednom tiskopisu kupní a zástavní smlouvy jsme nechali ověřit podpisy.

 

 

3. Čerpání úvěru a převod nemovitosti

 

Zástavní smlouvy podáme na katastr nemovitostí. Kupující zaplatí rozdíl mezi kupní cenou a výší úvěru. Následně banka uvolní úvěr. Některé banky uvolní peníze z hypotečního úvěru až po podání návrhu na vklad vlastnického práva. To zajišťujeme jakožto zprostředkovatel. Veškeré finanční prostředky jdou na depozitní /jistotní/ účet banky, jak od kupujícího tak od úvěrujícího ústavu. Jakmile nás schovatel vyrozumí o tom, že v úschově je složena celá kupní cena, podáváme na katastr nemovitostí kupní smlouvu. Na katastru nemovitostí se zrealizuje převod vlastnických práv k nemovitosti z prodávajícího na kupujícího.

 

V našem případě proběhla tahle etapa následovně.

Ihned po podpisu smluv jsme zástavní smlouvu předali na katastr nemovitostí a kupující zaslal do úschovy 30% kupní ceny. Schovatel (banka) vystavil potvrzení o tom,  že byla částka kupujícím do úschovy složena a také byla převedena do úschovy částka 70% kupní ceny z hypotečního úvěru. Teprve poté jsme vložili na katastr nemovitostí kupní smlouvy.

 

 

Závěr

 

Financování koupě bytu hypotečním úvěrem je realizovatelné v horizontu 3-5 týdnů od okamžiku rezervace nemovitosti zájemcem o koupi. Rychlost realizace celého realitního obchodu závisí především na přístupu zprostředkovatele úvěru a také na přístupu a časové flexibilitě prodávajícího a kupujícího (podpisy smluv apod.).

Více článků z kategorie ČlánkyKontakt: info@brno-byty.info
Brno Byty